File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 22, datë 02.02.2021 “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor”.