File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 22, datë 1.2.2023 “Për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023, në bashkitë Elbasan, Kamëz dhe Vorë”.