File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 22, datë 23.2.2022 “Për miratimin e Kodit të Etikës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.