File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 220, datë 07.12.2022 “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.