File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 222, datë 07.12.2022 “Për edukimin, informimin dhe ndërgjegjësimin e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë për zgjedhjet”.