File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 223, datë 13.04.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesit, për të plotësuar numrin e 1 (një) vakance në qarkun e Lezhës”.