File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 223, datë 7.12.2022 “Mbi përdorimin në procesin zgjedhor të disa materialeve dhe përcaktimin e karakteristikave të përgjithshme të tyre në përdorim”.