File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 224, datë 13.04.2021 “Për shqyrtimin e raportit të Autoriteti të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.3.2021 – 3.4.2021”.