File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 226, datë 31.3.2023 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr.18, Bashkia Bulqizë, anëtarit të KZAZ-së nr.48, dhe anëtarit të KZAZ nr.49, Bashkia Elbasan”.