File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 228, datë 13.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Grisilda Nexhip Plaka”.