File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 228, datë 31.3.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore të “Partisë së Gjelbër”, për disa bashki, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.