File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 23, datë 02.02.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe të sekretarit të KZAZ-së nr. 88, qarku Vlorë”.