File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 23, datë 1.2.2023 “Për procedurat dhe kriteret e akreditimit të vëzhguesve të subjekteve zgjedhore në Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor, Komisionet e Qendrave të Votimit dhe Vendet e Numërimit të Votave, në zgjedhje”.