File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 23, datë 14.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 30, datë 11.03.2023, depozituar nga subjekti “Lëvizja Bashkë””.