File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 23, datë 28.2.2024 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Dritan Embrush Salkurti, ish-anëtar në Këshillin e Bashkisë Dibër, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.