File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 233, datë 1.4.2023 “Për emërimin e anëtarit të KZAZ nr. 61, Bashkia Roskovec, anëtarëve të KZAZ nr. 68, Bashkia Skrapar dhe anëtarëve të KZAZ nr. 71, Bashkia Pustec, propozuar nga PL, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.