File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 238, datë 15.04.2021 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 26, Qarku Tiranë, dhe anëtarëve të disa KZAZ-ve”.