File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 239, datë 15.04.2021 “Për miratimin e rregullave procedurale teknike të ZAZ nr.40, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të Votimit dhe Numërimit Elektronik për zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.