File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Librazhd, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Flutur Elmaz Kojku”.