File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 05.05.2023 “Për miratimin e Udhëzuesit të Punës për Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor dhe Grupet e Numërimit të Votave për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.