File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 24.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve të kandidatit për anëtar këshilli, Bashkia Belsh, nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, zj. Eglantina Gjoshi”.