File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 27.01.2022 “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve, për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022”.