File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 28.02.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Alfred Albert Muharemi”.