File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 242, datë 3.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Lushnjë, të subjektit zgjedhor “Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.