File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 243, datë 15.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore, gazeta Tema, Shoqëria Dosja sh.p.k, Fax Media News, Tv Klan, Radio Televizioni Shqiptar, gazeta “Koha Jonë”, Antena Televizion, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.