File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 245, datë 3.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Lezhë, të subjektit zgjedhor “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.