File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 248, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryeministrit z. Edi Rama dhe zj. Mila Ekonomi”.