File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 248, datë 3.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Republikane Shqiptare” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.