File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 25, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale të Shqipërisë, zj. Ticjana Petraq Verori”.