File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 25, datë 05.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Moderuar, zj. Lindita Ndoc Nika”.