File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 25, datë 28.02.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kukës, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Nisma Thurje”, z. Averdi Avdi Syla”.