File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 25, datë 6.7.2023 “Për miratimin e disa afateve proceduriale që lidhen me përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar në Bashkinë Rrogozhinë, që do të zhvillohen më datë 23 Korrik 2023”.