File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 251, datë 3.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listës shumemërore të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë, të subjektit zgjedhor “Fronti i Majtë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.