File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 252, datë 3.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Lazjon Vangjel Petri si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për anëtar të këshillit bashkiak, Bashkia Korçë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.