File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 255, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kandidatit për deputet të Republikës së Shqipërisë z. Petrit Malaj, Bashkisë Tropojë”.