File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 257, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 04.04.2021 – 11.04.2021”.