File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 257, datë 4.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Lëvizja e Legalitetit” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.