File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 258, datë 21.04.2021 “Për shtyrjen e auditimit për fondet e përfituara dhe të shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2021 nga partitë politike”.