File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 259, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Japoneze, Britanike, Franceze, Turke, Suedeze, Hungareze, të Republikës së Kosovës dhe Zviceriane, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.