File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 26, datë 02.12.2020 për “Verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Benoreta Arben Lekaj nga lista shumemërore e Partisë Social Demokrate, për këshillin e bashkisë Vau-Dejës”.