File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 26, datë 05.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G99, z. Sokol Reshit Kume”.