File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 26, datë 28.2.2024 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partisë Agrare Ambjentaliste të Shqipërisë”, z. Idai Nazmi Veizaj”.