File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 261, datë 21.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të medias ATV, Bulgarian News Agency, ABC News dhe Turkey Radio and Televizion Corporation (TRT), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.