File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 262, datë 4.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e disa listave shumemërore të subjektit zgjedhor “Partia Socialdemokrate”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.