File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 263, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Kroate, Gjermane, Sllovene dhe Italiane, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.