File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 263, datë 4.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore të subjektit zgjedhor partia “Aleanca Progresiste Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.