File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 265, datë 4.4.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listaveshumemërore të këshillit bashkiak, bashkitë Elbasan dhe Vlorë, të subjektit zgjedhor “Partia Balli Kombëtar” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”