File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr 27, datë 01.02.2023 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Arbër Idriz Elmadhi”.