File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 27, datë 03.11.2022 “Për miratimin e rregullave për numërtimin e zonave të qendrave të votimit dhe qendrave të votimit”.