File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 27, date 28.01.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 4, qarku Shkodër, KZAZ nr. 22, qarku Durrës dhe zëvendësimin e sekretarëve të KZAZ nr. 4 dhe KZAZ nr. 5, qarku Shkodër”.